Akad. arch. et Ing. arch. Petr DAVIDUkázky studií prací ve všech oborech práce:

- pozemní stavby
- parková architektura a fontány
-
urbanismus
- interiery
- design
-
grafika
-
návrhy stálých expozic a kurátorská činnost
Berte prosím v potaz fakt, že akcentována je tvorba rukou
a počítačové modely nejsou vizualizací, ale spíše objemovou studií,
s lety nároky na zobrazení rostou. Nelze však věci starší předělat.

Přehled realizací ve všech oborech činnosti HOME