Akad. arch. et Ing. arch. Petr DAVID
Ukázky realizovaných prací ve všech oborech práce:
(zvýrazněné texty jsou aktivní)

- pozemní stavby
- parková architektura a fontány
-
urbanismus
-
interiery
- rodinné domy
- design
-
grafika
-
návrhy stálých expozic a kurátorská činnost

- videa
Přehled studií ve všech oborech činnosti HOME